عشق به خدا / بیان

سرت را بطرف آسمان بگیر نفس عمیقی بکش و بگو ....

عشق به خدا / بیان

سرت را بطرف آسمان بگیر نفس عمیقی بکش و بگو ....

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بنده» ثبت شده است

  • ..... .....

  • ..... .....

  • ..... .....