عشق به خدا / بیان

سرت را بطرف آسمان بگیر نفس عمیقی بکش و بگو ....

عشق به خدا / بیان

سرت را بطرف آسمان بگیر نفس عمیقی بکش و بگو ....

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نعمت» ثبت شده است

خداوندا!

با مهربانی ات ، سپیده ی صبح را نشان دادی

و با بزرگی ات ، تاریکی شب را به روشنایی روز تبدیل ساختی

و از دل سنگ های سخت ، آب های گوارا روان کردی

و از ابر ها ، آبی فراوان فرو فرستادی 

و خورشید و ماه را چراغ درخشان قرار دادی.

صدایم را بشنو و دعایم را اجابت فرما

ای مهربان ترین مهربانان

  • ..... .....